PAP s.r.o.

Rybárstvo a ryby - všetko okolo rýb. Poradenská činnosť chovu, krmivá, rybnikárske potreby (siete, kade, debny, elektrolovné agregáty, prístroje na meranie kvality vody atď), veterinárna starostlivosť, liečivá a medikované kŕmne zmesi, súdnoznalecké posúdenie strát na rybách, sprostredkovanie predaja a nákupu ikier, plôdikov, násad a tržných rýb.

Kontaktné údaje
Jána Milca 42
010 01Žilina
 
Telefón:041 / 763 24 08
Mobil:0903 722 309
FAX:041 / 763 72 81
E-mail:eventfish@eventfish.sk
WEB:http://www.eventfish.sk
http://www.eventfish.ozm.sk/
Prevádzková doba
vždy na mobile 0903 722 309; MVDr. Juraj Příhoda, CSc; váš poradca