Cenník krmív BioMar 2015

 

 

 

BioMar 2015 odber do 100 kg odber do 200 kg odber do 500 kg odber nad 500 kg
Názov krmiva Bal. v kg Veľkosť v mm Cena bez DPH/kg Cena s DPH/kg Cena bez DPH/kg Cena s DPH/kg Cena bez DPH/kg Cena s DPH/kg Cena bez DPH/kg Cena s DPH/kg
Krmivá pre plôdik
INICIO Plus G 5 0,4 6,00 € 7,14 € 5,75 € 6,85 € 5,45 € 6,49 € 5,10 € 6,07 €
20 0,4 5,64 € 6,72 € 5,41 € 6,44 € 5,13 € 6,11 € 4,80 € 5,71 €
25 0,6 5,33 € 6,35 € 5,11 € 6,09 € 4,84 € 5,76 € 4,54 € 5,40 €
25 1 5,28 € 6,29 € 5,06 € 6,03 € 4,80 € 5,72 € 4,50 € 5,36 €
 
INICIO Plus 20 0,5 4,97 € 5,92 € 4,76 € 5,67 € 4,52 € 5,38 € 4,24 € 5,05 €
20 0,8 4,34 € 5,17 € 4,16 € 4,96 € 3,95 € 4,71 € 3,72 € 4,43 €
20 1,1 4,10 € 4,88 € 3,93 € 4,68 € 3,73 € 4,44 € 3,52 € 4,19 €
25 1,5 3,53 € 4,21 € 3,38 € 4,03 € 3,21 € 3,82 € 3,04 € 3,62 €
25 2 2,57 € 3,06 € 2,46 € 2,93 € 2,34 € 2,79 € 2,24 € 2,67 €
 
INICIO 702 25 2 1,85 € 2,21 € 1,77 € 2,11 € 1,68 € 2,00 € 1,64 € 1,95 €
 
INICIO 917 20 1,1 3,17 € 3,78 € 3,04 € 3,62 € 2,88 € 3,43 € 2,74 € 3,26 €
25 1,5 2,71 € 3,23 € 2,60 € 3,10 € 2,47 € 2,94 € 2,36 € 2,81 €
25 2 2,21 € 2,63 € 2,12 € 2,53 € 2,01 € 2,40 € 1,94 € 2,31 €
 
INICIO 918 25 2 2,14 € 2,55 € 2,05 € 2,44 € 1,95 € 2,33 € 1,88 € 2,24 €
Krmivá pre výkrm pstruhov
EFICO Alfa 714 25 3;4,5 1,58 € 1,89 € 1,52 € 1,81 € 1,44 € 1,72 € 1,42 € 1,69 €
 
EFICO Alfa 717 25 3;4,5;6 1,68 € 2,00 € 1,61 € 1,92 € 1,53 € 1,83 € 1,50 € 1,79 €
astax./cantaxantin 50/25mg/kg 25 4,5;6 1,94 € 2,31 € 1,86 € 2,22 € 1,77 € 2,11 € 1,72 € 2,05 €
 
EFICO Alfa 756 20 3;4,5 1,68 € 2,00 € 1,61 € 1,92 € 1,53 € 1,83 € 1,50 € 1,79 €
 
EFICO Alfa 790 25 3;4,5;6 1,99 € 2,37 € 1,91 € 2,28 € 1,81 € 2,16 € 1,76 € 2,10 €
 
EFICO Enviro 920 25 3;4,5;6 2,09 € 2,49 € 2,00 € 2,38 € 1,90 € 2,27 € 1,84 € 2,19 €
astax./cantaxantin 50/25mg/kg 25 4,5;6 2,27 € 2,71 € 2,17 € 2,59 € 2,07 € 2,47 € 1,99 € 2,37 €
 
EFICO Enviro 921 25 3;4,5;6 2,14 € 2,55 € 2,05 € 2,44 € 1,95 € 2,33 € 1,88 € 2,24 €
 
EFICO Genio 913 20 9 2,52 € 3,00 € 2,42 € 2,88 € 2,29 € 2,73 € 2,20 € 2,62 €
Krmivá pre výkrm jeseterov
EFICO Sigma 711 25 3;4,5;6 1,63 € 1,94 € 1,56 € 1,86 € 1,49 € 1,78 € 1,46 € 1,74 €